[Ebook] ↠ Glasgowski stihovi Author Marko Marulić – Lalaweek.us

Glasgowski stihovi Devedesetih Godina Pro Loga Stolje A Darko Novakovi , Ugledni I Vrsni Klasi Ni Filolog, Istra Iva I Pronalaza Brojnih Nepoznatih Latinskih Djela Hrvatskih Autora, Hrvatskim Je Znanstvenicima, Knji Evnicima I Itateljima U Samo Tri Godine Intezivna Istra Iva Koga Rada Otkrio Tri Zagubljena Maruli Eva Rukopisa, Dva Autografa I Dva Potpuno Nepoznata Marulova Teksta Me U Tim Otkri Ima Najva Niji Je Pronalazak Tzv Hunterova Kodeksa Iz Glasgowske Sveu Ili Ne Knji Nice S Nepoznatim Maruli Evim Epigramima Koje Je Hrvatska Kritika Ocijenila Kao Knji Evnu I Filolo Ku Senzaciju Par Exellance, Jer Nijedno Novije Filolo Ko Otkri E Nije Iziskivalo Tako Dalekose Nu Reinterpretaciju Cijeloga Autorskoga Opusa Kao Dvadesetak Folija Glasgowskoga Kodeksa D Novakovi Naime, Maruli Hrvatski Dante, Kanonski Omrtvljen I Idealiziran Sveta Ki Lik Hrvatske Knji Evnosti U Tom Se Kodeksu Rugala Ki Obra A I Sebi, I Spli Anima I Latinskim Uzorima, Kao Ovjek Kojemu Ni Ta Ljudsko Nije Strano Stoga Maruli Vi E Nije Isklju Ivo Strogi Katoli Ki Moralist I Preziratelj Ljudskih Slabosti, Nego Osoba Svjesna Svojih I Tu Ih Mana, O Tri Satiri Ar, Pa Ak I Pjesnik Ljubavnih I Lascivnih Stihova, To Je Za Knji Evnu Povijest Potpuna Novina Koja Njegovu Djelu Daje Okus Suvremene Literature Mati Ino Kriti Ko I Dvojezi No Izdanje Stotinu Etrdeset I Jednog Marulova Epigrama Opremljeno Je Odli Nim Prire Iva Evim Pogovorom, Kazalima Te Iscrpnim Komentarima I Preslikama Pojedinih Dijelova Rukopisa Novakovi Evo Izdanje Glasgowskih Stihova Nagra Eno Je 2001 Nagradom HAZU Za Podru Je Filolo Kih Znanosti.

[Ebook] ↠ Glasgowski stihovi  Author Marko Marulić – Lalaweek.us
  • Paperback
  • 271 pages
  • Glasgowski stihovi
  • Marko Marulić
  • Croatian
  • 05 July 2017
  • 9531505462

    3 thoughts on “[Ebook] ↠ Glasgowski stihovi Author Marko Marulić – Lalaweek.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *