[Ebook] 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW By Khalid Muhammad Khalid – Lalaweek.us

60 Sirah Sahabat Rasulullah SAWDengan Membaca Kisah Para Sahabat Nabi, Semoga Lebih Menggugah Semangat Kita Untuk Melaksanakan Ibadah.ENAM PULUH SAHABAT NABI1 MUSH AB BIN UMAR Duta Islam Yang Pertama 2 SALMAN AL FARISI Pencari Kebenaran 3 ABU DZAR AL GHIFARI Tokoh Gerakan Hidup Sederhana 4 BILAL BIN RABAH Muadzin Rasulullah Lambang Persamaan Derajat Manusia 5 ABDULLAH BIN UMAR Tekun Beribadah Dan Mendekatkan Diri Kepada Allah 6 SA AD BIN ABI WAQQASH Singa Yang Menyembunyikan Kukunya 7 SHUHAIB BIN SINAN Abu Yahya Yang Selalu Mendapat Laba 8 MU ADZ BIN JABAL Cendekiawan Muslim Yang Palin Tahu Mana Yang Halal Dan Mana Yang Haram 9 MIQDAD BIN AMR Pelopor Barisan Berkuda Dan Ahli Filsafat 10 SA ID BIN AMIR Pemilik Kebesaran Di Balik Kesederhanaan 11 HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB Singa Allah Dan Panglima Syuhada 12 ABDULLAH BIN MAS UD Yang Pertama Kali Mengumandangakn Al Qur An Dengan Suara Merdu 13 HUDZAIFAH IBNUL YAMAN Seteru Kemunafikan Kawan Keterbukaan 14 AMMAR BIN YASIR Seorang Tokoh Penghuni Surga 15 UBAIDAH BIN SHAMIT Tokoh Yang Gigih Menentang Penyelewengan 16 KHABBAB BIN ARATS Guru Besar Dalam Berkorban 17 ABU UBAIDAH IBNUL JARRAH Orang Kepercayaan Ummat 18 UTSMAN BIN MAZH UN Yang Pernah Mengabaikan Kesenangan Hidup Duniawi.19 ZAID BIN HARITSAH Tak Ada Orang Yang Lebih Dicintainya Daripada Rasulullah 20 JA FAR BIN ABU THALIB Jasmani Maupun Perangainya Mirip Rasulullah 21 ABDULLAH IBNU RAWAHAH Yang Bersemboyan Wahai Diri Jika Kau Tidak Gugur Di Medan Juang Kau Tetap Akan Mati Walau Di Atas Ranjang 22 KHALID IBNUL WALID Ia Selalu Waspada, Dan Tidak Membiarkan Orang Lengah Dan Alfa 23 QEIS BIN SA AD BIN UBADAH Kalau Tidaklah Karena Islam, Maka Ia Lah Ahli Tipu Muslihat Arab Yang Paling Lihai 24 UMEIR BIN WAHAB Jagoan Quraisy Yang Berbalik Membela Islam Yang Gigih 25 ABU DARDA Seorang Budiman Dan Ahli Hikmat Yang Luar Biasa 26 ZAID IBNUL KHATTHAB Rajawali Pertempuran Yamamah 27 THALHAH BIN UBAIDILLAH Pahlawan Perang Uhud 28 ZUBAIR BIN AWWAM Pembela Rasulullah S.a.w 29 KHUBAIB BIN ADI Pahlawan Yang Syahid Di Kayu Salib 30 UMEIR BIN SA AD Tokoh Yang Tak Ada Duanya 31 ZAID BIN TSABIT Penghimpun Kitab Suci Al Qur An.32 KHALID BIN SA ID BIN ASH Anggota Pasukan Berani Mati Angkatan Yang Pertama 33 ABU AIYUB AL ANSHARI Pejuang Di Waktu Senang Ataupun Susah 34 ABBAS BIN ABDUL MUTHALIB Pengurus Air Minum Untuk Kota Suci Mekah Dan Madinah Haramain 35 ABUHURAIRAH Otaknya Menjadi Gudang Perbendaharaan Pada Masa Wahyu 36 AL BARRA BIN MALIK Allah Dan Surga 37 UTBAH BIN GHAZWAN Esok Lusa Akan Kalian Lihat Pejabat Pejabat Pemerintah Yang Lain Daripadaku 38 TSABIT BIN QEIS Juru Bicara Rasulullah 39 USAID BIN HUDLAIR Pahlawan Hari Saqifah 40 ABDURRAHMAN BIN AUF Apa Sebabnya Anda Menangis, Hai Abu Muhammad 41 ABU JABIR ABDULLAH BIN AMR BIN HARAM Seorang Yang Dinaungi Malaikat 42 AMR IBNUL JAMUH Dengan Cacat Pincangku Ini, Aku Bertekad Merebut Surga 43 HABIB BIN ZAID Lambang Kecintaan Dan Pengurbanan 44 UBAI BIN KA AB Selamat Nagimu, Hai Abu Munzir, Atas Ilmu Yang Kau Capai 45 SA ADZ BIN MU ADZ Kebahagiaan Bagimu, Wahai Abu Amr 46 SA AD BIN UBADAH Pembawa Bendera Anshar 47 USAMAH BIN ZAID Kesayangan, Putera Dari Kesayangan 48 ABDURRAHMAN BIN ABI BAKAR Pahlawan Sampai Saat Terakhir 49 ABDULLAH BIN AMR BIN ASH Tekun Beribadat Dan Bertaubat 50 ABU SUFYAN BIN HARITS Habis Gelap Terbitlah Terang 51 IMRAN BIN HUSHAIN Menyerupai Malaikat 52 SALAMAH BIN AL AKWA Pahlawan Pasukan Jalan Kaki 53 ABDULLAH BIN ZUBEIR Seorang Tokoh Dan Syahid Yang Luar Biasa 54 ABDULLAH BIN ABBAS Kyai Ummat Ini 55 ABBAD BIN BISYIR Selalu Disertai Cahaya Allah 56 SUHEIL BIN AMAR Dari Kumpulan Orang Yang Dibebaskan, Masuk Golongan Para Pahlawan 57 ABU MUSA AL ASY ARI Yang Penting Keikhlasan, Kemudian Terjadilah Apa Yang Akan Terjadi 58 THUFEIL BIN AMR AD DAUSI Suatu Fithrah Yang Cerdas 59 AMR BIN ASH Pembebas Mesir Dari Cengkeraman Romawi 60 SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH Sebaik Baik Pemikul Al Qur An.

  10 thoughts on “[Ebook] 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW By Khalid Muhammad Khalid – Lalaweek.us


 1. says:

  Mengenal sahabat Rasulullah SAWDengan membaca kisah para sahabat nabi, semoga lebih menggugah semangat kita untuk melaksanakan ibadah.ENAM PULUH SAHABAT NABI1 MUSH AB BIN UMAR Duta Islam yang pertama 2 SALMAN AL FARISI Pencari kebenaran 3 ABU DZAR AL GHIFARI Tokoh gerakan hidup sederhana 4 BILAL BIN RABAH Muadzin Rasulullah Lambang persamaan derajat manusia 5 ABDULLAH BIN UMAR Tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah 6 SA AD BIN ABI WAQQASH Singa yang menyembunyikan kukunya 7 SHUHAIB BIN SINAN Abu Yahya yang selalu mendapat laba 8 MU ADZ BIN JABAL Cendekiawan Muslim yang palin tahu mana yang halal dan mana yang haram 9 MIQDAD BIN AMR Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat 10 SA ID BIN AMIR Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan 11 HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB Singa Allah dan panglima syuhada 12 ABDULLAH BIN MAS UD Yang pertama kali mengumandangakn Al Qur an dengan suara merdu 13 HUDZAIFAH IBNUL YAMAN Seteru kemunafikan Kawan keterbukaan 14 AMMAR BIN YASIR Seorang tokoh penghuni surga 15 UBAIDAH BIN SHAMIT Tokoh yang gigih menentang penyelewengan 16 KHABBAB BIN ARATS Guru besar dalam ber...


 2. says:

  I love this book Sirah yg banyak sekali ibrah yg bisa diambil Membacanya kita akan diajak untuk mencintai para sahabat Rasul Ditulis benar2 dg sepenuh cinta oleh penulisnya.


 3. says:

  Sepasang sejarah manusia,kesetian,kejujuran dan kesungguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat disaksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah Islam dan tokoh tokohnya pada kurun waktu yang lalu.Siapa pun yang menelurusi jejak perjalanan hidup para sahabat akan melihat sosok sosok manusia dengan prestasi luar biasa.Manusia yang mampu membangkitkan semangat juang dijalan Allah dan menyempurnakan kesabaran mempertahankan keislaman mereka saat ujian dan fitnah mendera bertubi tubi.Kepribadian mereka yang agung dapat menghidupkan hati setiap orang yang membaca kisah mereka.Tidak ada satu pun di antara mereka, kecuali telah melukiskan sejarah keharuman pribadi pribadi yang mesti dijadikan teladan.Kisah yang terdapat dalam buku ini bukan kisah fiktif.Kisah ini adalah nyata,dilukiskan dan diabadikan oleh tinta emas sejarah tentang sekelompok manusia agung yang berusaha men...


 4. says:

  One of must read book to understand the history of prophet Muhammad companion With very goods naration, this books not make us bored at all I ve read this books since secondary college and repeated than once until graduate from university RECOMMENDED


 5. says:

  Membaca kisah biografi memberikan arti tersendiri bagi saya Apalagi jika tokoh yang dikisahkan begitu tak biasa , jarang dibicarakan, namun benar benar ada dan telah memberikan sesuatu pada dunia dan kehidupan Memang tak selamanya terkenal itu menjadi sebuah keharusan untuk menunjukkan sebuah kehebatan Tapi apa yang telah kita lakukan dalam keseharian itulah yang nantinya akan membuat kita dikenal dan mungkin akan menjadi bahan pembicaraan terus meskipun kita telah lama meninggal.Dan menurut saya tidaklah berlebihan bila tokoh tokoh yang diangkat kisahnya dalam buku ini adalah mereka yang memang layak untuk dibicarakan Meskipun sebagaian besar belum saya kenal bahkan mungkin baru pertama kali ini saya membaca namanya, namun setelah saya mengikuti kisahnya dengan seksama, barulah saya tahu siapa mereka Yang menarik adalah, kepiawaian penulis dalam merajut kisah masing masing tokoh Begitu detil, begitu jelas dan gamblang Seolah olah kita bisa melihat sosoknya langsung berdiri di hadapan kita, dan berkisah tentang hidupnya Jarang sekali sebuah biografi dibuat dalam bentuk narasi seperti ini Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad saw Orang orang di sekitar Nabi...


 6. says:

  Sejak kecil dulu, seringkali mendengar kisah hidup para sahabat Rasululllah..Dulu tampak seperti tak nyata, seperti dongeng,,,ada yaaa orang orang yang begitu hebat, begitu baik, begitu berani, begituNamun membaca kisahnya kembali, kita bisa tahu para sahabat juga pernah melakukan kesalahan, mereka manusia selayaknya manusia,,, namun kebaikan mereka menutupi kesalahan yang pernah mereka perbuat.Seseorang yang mempunyai 60 orang sahabat yang luar biasa tent...


 7. says:

  Subhanallah, walaupun saya tidak sampai selesai membaca buku ini, baru beberapa sirah sahabat nabi yang saya baca, salah satunya yaitu Muadz bin jabal dan Bilal Sangat menyentuh dan memberi kita semangat para sahabat saat kita membaca sirah ini Mudah mudahan saya berkesempatan me...


 8. says:

  selain buku ini, ada juga buku yang khusus khulafaur rasyidin, yang khulafa belum baca sama sekali Dklu buku yang ini bacanya tergantung kisah sahabat yang mau dibaca Dmost fav Hudzaifah Ibnul Yaman _


 9. says:

  Wajib dibaca soale ibrohnya byk banget, dari 60 sahabat Rasulullah saw ini insyaAllah smua penghuni surga kalo mo tau bgmn sepak terjak mrk spy bs Syahid mjd mujahid, ada sejarahnya dibuku ini Smg qt bisa mengambil Ibroh dr Rasulullah para Sahabatnya.


 10. says:

  sangat perlu dibaca untuk mengambil hikmah..semangat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *